Lees voor Menu

Eugène Bernard was tot 2019 bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). In dit artikel gaat hij in op het nut van de NCO-rapportages voor de scholenvereniging.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close