Lees voor Menu

Over NCO-informatiepunt

Het NCO-informatiepunt legt uit én wil inspireren. Ons uitgangspunt zijn de NCO-rapportages. Deze rapportages laten aan scholen zien hoe hun leerlingen presteren ten opzichte van leerlingen van vergelijkbare scholen. De zogenaamde reguliere rapportages zijn er voor alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze rapportages geven inzicht in de doorstroom en achtergrondkenmerken van leerlingen. Aangemelde scholen voor (speciaal) basisonderwijs krijgen daarnaast leergroei-rapportages. Deze geven inzicht in de cognitieve vaardigheden van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde.

Scholen en besturen kunnen bij ons terecht voor uitleg over de inhoud van de rapportages. Ook laten we aan scholen en besturen zien hoe hun collega’s de rapportages gebruiken bij de verbetering van hun onderwijs. Adviseurs van onderwijsbegeleidingsdiensten en bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerkers kunnen bij ons terecht voor een train-de-trainer bijeenkomst. In de bijeenkomst laten we zien hoe je scholen kunt leren betekenis te geven aan de rapportages én er concrete acties uit te halen.

Het NCO-informatiepunt is onderdeel van het NCO.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close