Lees voor Menu

Onderwijsbegeleider

Train-de trainer

Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) maakt rapportages die een schat aan waardevolle informatie bevatten voor (s)bo en vo-scholen. Maar wat is nu relevant voor jouw school? Hoe interpreteer je als school wat er in de figuren staat? En wat kun je ermee in je eigen onderwijspraktijk? Veel scholen kunnen hierbij ondersteuning gebruiken. Daarom is er de training ‘Meer halen uit de NCO-rapportages’. In deze bijeenkomst van één dagdeel laten we zien hoe je scholen kunt leren betekenis te geven aan de figuren én er concrete acties uit te halen.

De training is uitsluitend bedoeld voor onderwijsadviseurs/-begeleiders en kwaliteits-/beleidsmedewerkers op bestuursniveau. Meer informatie en aanmelden.

Leergemeenschap (in ontwikkeling)

Als je de volledige bijeenkomst bijwoont en actief participeert, ontvang je een certificaat van deelname en kun je scholen adviseren over de NCO-rapportages. Dit certificaat geeft toegang tot een virtuele leergemeenschap voor onder meer het uitwisselen van ervaringen.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close