Lees voor Menu

Cohort PO icoonVO icoon

Een cohort is een groep leerlingen met een gemeenschappelijk kenmerk. Afhankelijk van dit kenmerk onderscheiden we verschillende cohorten.

  • Instroomcohort: alle leerlingen die in een bepaald schooljaar voor de eerste keer in een groep of leerjaar zaten.
    • Bo en sbo: het jaartal dat bij een instroomcohort staat, is het schooljaar waarin de leerlingen voor het eerst in groep 3 zaten. Tot instroomcohort 2019/2020 behoren dus alle leerlingen die voor de eerste keer in groep 3 zaten in het schooljaar 2019/2020. 
    • Vo: het jaartal dat bij een instroomcohort staat, is het schooljaar waarin de leerlingen voor de eerste keer in leerjaar 3 zaten. Het instroomcohort 2017/2018 bestaat dus uit alle leerlingen die voor de eerste keer in leerjaar 3 zaten in het schooljaar 2017/2018.
  • Uitstroomcohort: alle leerlingen die in een bepaald schooljaar voor het laatst in de hoogste groep van de school of het hoogste leerjaar van hun niveau zaten. 
    • Bo en sbo: een uitstroomcohort bestaat uit alle leerlingen die in een bepaald schooljaar voor het laatst in groep 8 zaten. 
    • Vo: een uitstroomcohort bestaat uit alle leerlingen die in een bepaald schooljaar hun diploma hebben gehaald (vmbo 4, havo 5 of vwo 6).

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close