Lees voor Menu

Driejaarsgemiddelde PO icoonVO icoon

In reguliere rapportages werken we met een driejaarsgemiddelde. Door gegevens van drie schooljaren te combineren, kunnen we trends beter zichtbaar maken. We voorkomen hiermee dat een eenmalige uitschieter het beeld verstoort. Het driejaarsgemiddelde berekenen we door eerst voor elk van de drie schooljaren afzonderlijk een gemiddelde te berekenen voor alle leerlingen. Daarna berekenen we het gemiddelde van de drie op elkaar volgende schooljaren samen. Daarbij houden we rekening met de grootte van de groep leerlingen per schooljaar. Een schooljaar met meer leerlingen telt evenredig zwaarder mee. Een gemiddelde van een schooljaar met 100 leerlingen, telt bijvoorbeeld 2x zo zwaar mee als een gemiddelde van een schooljaar met 50 leerlingen. 

In de figuren geven we bij driejaarsgemiddelden alleen het middelste schooljaar weer. Zie je in een figuur bijvoorbeeld 2018/2019 staan, dan is het gemiddelde dus gebaseerd op de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020.  

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close