Lees voor Menu

Eindtoetsscore PO icoon

Alle leerlingen van groep 8 van een school voor (speciaal) basisonderwijs moeten een eindtoets maken. Hierop behaalt elke leerling een eindtoetsscore. Scholen kunnen zelf een keuze maken uit de door de minister toegelaten eindtoetsen. Vergelijkingen tussen eindtoetsscores van verschillende eindtoetsen kunnen niet gemaakt worden. We vergelijken de eindtoetsscores van een school daarom alleen met de eindtoetsscores van andere scholen die dezelfde eindtoets hebben gebruikt. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close