Lees voor Menu

Huishoudinkomen PO icoonVO icoon

In de figuren maken we een onderscheid tussen leerlingen uit huishoudens met lage en hoge inkomens. Als een kind bij beide juridische ouders woont, tellen beide inkomens mee voor het huishoudinkomen. Wanneer een kind bij een van beide ouders woont, telt alleen het inkomen van die ouder mee voor het huishoudinkomen. 

Om te bepalen wat hoog en laag is, gebruiken we het modale inkomen van een specifiek jaar. De modale inkomens per jaar zijn opgenomen in de technische toelichting van de rapportages. 

  • Ouders met een laag inkomen: een huishoudinkomen onder het modaal inkomen.  
  • Ouders met een hoog inkomen: een huishoudinkomen twee keer hoger dan het modaal inkomen.  

Leerlingen uit huishoudens met een modaal inkomen nemen we niet op in de figuren. Door alleen de uitersten te presenteren, ontstaat een duidelijker beeld van verschillen.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close