Lees voor Menu

Migratieachtergrond PO icoonVO icoon

In figuren maken we een onderscheid tussen twee groepen leerlingen:

  • Zonder migratieachtergrond: leerlingen waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren. 
  • Niet-westerse migratieachtergrond: leerlingen die zelf of waarvan tenminste een van beide ouders is geboren in Turkije of in een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan).  

Leerlingen met een westerse migratieachtergrond nemen we niet op in de figuren. Door alleen de uitersten te presenteren, ontstaat een duidelijker beeld van verschillen. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close