Lees voor Menu

Nominale studieduur PO icoonVO icoon

De nominale studieduur is het aantal jaren waarin een leerling een bepaalde onderwijssoort doorloopt zonder vertraging of versnelling. Soms verschilt de nominale studieduur per opleiding binnen een bepaald niveau. Wij hebben ervoor gekozen om per onderwijssoort van één nominale studieduur uit te gaan: 

  • vmbo bb/kb en vmbo gl/tl: 4 jaar 
  • havo: 5 jaar (Havo na vmbo gl/tl: 2 jaar) 
  • vwo: 6 jaar 
  • mbo: 4 jaar  
  • hbo bachelor: 4 jaar  
  • wo bachelor: 3 jaar  
  • wo master: 2 jaar 

Het percentage leerlingen dat een opleiding binnen de nominale duur afrondt, doet daar maximaal het nominale aantal jaren over. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close