Lees voor Menu

Schooladvies PO icoonVO icoon

Aan het einde van de periode in het (speciaal) basisonderwijs ontvangen leerlingen een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen een van de volgende adviezen: 

  • praktijkonderwijs; 
  • vmbo bb; 
  • vmbo bb/vmbo kb; 
  • vmbo kb; 
  • vmbo kb/vmbo gt-tl; 
  • vmbo gl-tl; 
  • vmbo gt-tl/havo; 
  • havo; 
  • havo/vwo; 
  • vwo. 

Om te bepalen of een leerling onderwijs volgt dat bij zijn advies past, kijken we bij dubbele adviezen naar het laagste niveau van het advies. Bijvoorbeeld een leerling met een advies havo/vwo volgt onderwijs onder het niveau van het advies als deze leerling op het vmbo gt-tl zit, op het niveau van het advies als hij op de havo zit en boven het niveau van het advies als hij op het vwo zit. In de technische toelichting vind je meer informatie over het schooladvies.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close