Lees voor Menu

Schoolloopbaan PO icoonVO icoon

De schoolloopbaan is de route die een leerling volgt door het onderwijs. In de rapportages gaan we zowel in op de schoolloopbaan van leerlingen op de eigen school als op de schoolloopbaan van oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. Bij de schoolloopbaan op de eigen school kijken we bijvoorbeeld naar zittenblijven en opstroom (dit laatste alleen in het vo). Bij de schoolloopbaan in het vervolgonderwijs kijken we voor scholen voor (speciaal) basisonderwijs hoe hun oud-leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Bij scholen voor voortgezet onderwijs kijken we hoe oud-leerlingen hun loopbaan vervolgen in het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close