Lees voor Menu

Vaardigheidsscore PO icoon

De toetsscores van leerlingen op toetsen uit het leerlingvolgsysteem kunnen worden omgezet naar een vaardigheidsscore. Binnen een domein, bijvoorbeeld rekenen-wiskunde, kunnen we deze vaardigheidsscores met elkaar vergelijken. Hierdoor kunnen we vaststellen hoeveel vooruitgang een leerling boekt tussen twee toetsmomenten. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close