Lees voor Menu

Voorspelde referentiewaarde PO icoonVO icoon

In de rapportages vergelijken we de scores van een school met de zogenaamde voorspelde referentiewaarde.  

Deze voorspelde referentiewaarde is de score van een fictieve school met precies dezelfde leerling- en schoolkenmerken als jouw school. In de berekening gebruiken we gegevens van alle scholen in Nederland en berekenen we wat de meest waarschijnlijke score is voor een school met precies dezelfde kenmerken als de eigen school. De voorspelde referentiewaarde maakt een eerlijke vergelijking van je eigen school met andere scholen mogelijk. 

In de technische toelichting vind je meer informatie over de berekening van de voorspelde referentiewaarde en de leerling- en schoolkenmerken die we daarbij betrekken. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close