Lees voor Menu

Data-geïnformeerd aan de slag

In dit artikel gaan schoolleider Eva Naaijkens en onderzoeker Sanne van Wetten in op het vertalen van gegevens uit de NCO-rapportages naar concrete acties.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close