Lees voor Menu

Welke gegevens worden gebruikt voor de reguliere rapportages? PO icoonVO icoon

Scholen hoeven voor deze rapportages geen gegevens te leveren. De rapportages worden gemaakt op basis van landelijk beschikbare gegevens. Het gaat om drie soorten gegevens: 

  • schoolloopbaangegevens van leerlingen die afkomstig zijn uit het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) (voorheen BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
  • achtergrondkenmerken van leerlingen die afkomstig zijn van het Sociaal Statistisch Bestand van het Centraal Bureau Statistiek (CBS);
  • achtergrondkenmerken van scholen die afkomstig zijn van DUO.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close