Lees voor Menu

Is mijn LVS geschikt voor deelname aan de leergroei-rapportages?PO icoon

Voor de leergroei-rapportages kan gebruikgemaakt worden van de leerlingvolgsystemen van ParnasSys en ESIS. De toetsen die gebruikt kunnen worden, zijn de toetsen van Boom, Cito, Diataal en IEP. 

  

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close