Lees voor Menu

Waarom is er van mijn ‘vestiging’ geen aparte reguliere rapportage?PO icoonVO icoon

Voor de identificatie van vestigingen en afdelingen gebruiken we de zogenaamde BRIN-vestigingsnummers uit de bestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op 1 september in een bepaald jaar. Dit BRIN-vestigingsnummer betreft de formele onderwijsinstellingserkenning die gebruikt wordt in de Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Binnen RIO is dat iets anders dan een onderwijslocatie. Meer toelichting over het onderscheid is te vinden in de RIO-begrippenlijst.

Als jouw ‘vestiging’ een onderwijslocatie is zonder eigen BRIN-vestigingsnummer dan kunnen we geen aparte rapportage maken. De onderzoekers weten op basis van de DUO-bestanden niet welke leerlingen op een locatie zitten. De gegevens van de locatie zijn dan opgenomen in de rapportage van het formele BRIN-vestigingsnummer.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close