Lees voor Menu

Welke maatregelen worden genomen om de privacy te waarborgen? PO icoonVO icoon

De vertrouwelijke omgang met gegevens en de anonimiteit van individuen staan bij NCO voorop. NCO zorgt er dan ook voor dat informatie niet te herleiden is tot individuen. Bovendien zijn de rapportages eigendom van de scholen en schoolbesturen.  

De volgende maatregelen waarborgen de privacy: 

  • AVG: Het CBS heeft de wettelijke taak om statistisch onderzoek te doen. Hiervoor mag het gebruikmaken van gegevens die schoolbesturen aan DUO leveren. Het CBS is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens die het verwerkt (artikel 6 lid 1 sub c van de AVG). 
  • Pseudonimisering: Vanuit het LVS van een school worden identificerende gegevens meegestuurd naar het CBS. Hierdoor kan het CBS de LVS-gegevens koppelen aan andere gegevens van de juiste leerling. Direct na koppeling van de LVS-gegevens aan de gegevens van het CBS worden de identificerende gegevens gewist en voegt het CBS fictieve persoons- en schoolnummers toe. Ook bij CBS-gegevens die niet gekoppeld zijn aan LVS-gegevens voegt het CBS deze fictieve nummer toe. De NCO-onderzoekers werken met de fictieve nummers. Alleen het CBS heeft de sleutel waarmee de fictieve nummers zijn gemaakt. 
  • Beveiligde omgeving: Alle informatie wordt door het CBS en de NCO-onderzoekers in een beveiligde omgeving opgeslagen en bewerkt 
  • Minimaal aantal leerlingen: De systemen van het CBS genereren geen informatie wanneer het gaat om groepen van 5 of minder( oud-)leerlingen. Ook worden percentages die betrekking hebben op CBS-gegevens en die lager zijn dan 5% in de rapportages altijd gepresenteerd als 5% en percentages hoger dan 95% als 95%.
  • Downloaden: Alleen schoolbesturen kunnen de NCO-rapportages downloaden. Hiervoor is een beveiligde omgeving ingericht.  

Uitgebreide informatie over de wettelijke grondslagen van de verwerking van leerling- en schoolgegevens is te vinden in het Juridisch kader NCO

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close