Lees voor Menu

Stroomdiagram PO icoonVO icoon

Het stroomdiagram (flowchart) geeft leerlingstromen weer: van het ene moment in de tijd naar het andere moment. Je leest het diagram van links naar rechts. Aan beide kanten staan verschillende groepen leerlingen. De lijnen tussen de linker- en de rechterkant geven aan hoeveel procent van de leerlingen van de ene groep naar de andere groep doorstroomt. Hoe dikker de lijn, hoe meer leerlingen het betreft. Het getal achter de naam van de groep is het percentage leerlingen in de groep. 

Bovenstaand voorbeeld geeft de doorstroom weer van leerlingen van leerjaar 1 naar leerjaar 3. In leerjaar 1 zijn er drie groepen: leerlingen in een enkelvoudig brugklas vmbo-gl/tl, leerlingen in een heterogene brugklas vmbo-gl/tl-havo en leerlingen in een brede brugklas vmbo-gl/tl-havo-vwo. Drie jaar later zitten deze leerlingen verspreid over vijf groepen: vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl/tl, havo en vwo. De lijnen tussen de linker- en rechterkant beschrijven de stromen. Zo is te zien dat het grootste deel van de leerlingen uit de vmbo-gl/tl-havo-brugklas doorstroomt naar de derde klas van vmbo-gl/tl, een kleiner deel naar de havo en enkele leerlingen ook naar vmbo-bb en vmbo-kb. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close