Lees voor Menu

Minimale belasting en maximaal rendement

Eugène Bernard was tot 2019 bestuursvoorzitter van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). In dit artikel gaat hij in op het nut van de NCO-rapportages voor de scholenvereniging.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close