Lees voor Menu

Waardevolle NCO-rapportages zijn onderdeel van de kwaliteitscyclus

In dit artikel licht Rector Marieke van den Hurk toe welke informatie uit de NCO-rapportages waardevol is voor de school en hoe deze gebruikt wordt.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close