Lees voor Menu

Onderwijsachterstandenindicator, achterstandsscore PO icoon

De onderwijsachterstandenindicator is een indicator per basisschoolvestiging. De score is een maat voor het risico op onderwijsachterstanden, waarbij een achterstand wordt gezien als een slechtere prestatie dan zou kunnen worden gehaald in gunstigere situaties. Het CBS berekent de achterstandsscore van de basisschoolvestigingen elk jaar op basis van: 

  • het opleidingsniveau van ouders; 
  • het land van herkomst van ouders; 
  • of ouders in de schuldsanering zitten; 
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 
  • het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders van alle leerlingen op de school. 

In de rapportages gebruiken we het percentage leerlingen van een school dat bijdraagt aan de achterstandsscore van de school. 

De onderwijsachterstandenindicator, die in 2019 werd ontwikkeld door het CBS, vervangt de oude gewichtenregeling, die uitging van het percentage gewichtenleerlingen op een school. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close