Lees voor Menu

Schoolgewicht, schoolweging PO icoon

De schoolweging zegt iets over kenmerken van de leerlingenpopulatie van een basisschool. Net als de achterstandsscore van een school wordt de schoolweging (met een andere formule) berekend op basis van: 

  • het opleidingsniveau van ouders; 
  • het land van herkomst van ouders; 
  • of ouders in de schuldsanering zitten; 
  • de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 
  • het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders van alle leerlingen op de school. 

De schoolweging ligt tussen 20 en 40. Hoe hoger de schoolweging is, hoe complexer de leerlingenpopulatie is en hoe groter de risico’s op onderwijsachterstanden zijn. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close