Lees voor Menu

Welke gegevens worden gebruikt voor de leergroei-rapportages?PO icoon

Voor de leergroei-rapportages worden dezelfde gegevens gebruikt als voor de reguliere rapportages. Deze gegevens worden gecombineerd met gegevens uit de leerlingvolgsystemen (LVS) van de aangemelde scholen. Deze LVS-gegevens mogen alleen gebruikt worden onder de volgende voorwaarden:  

  • Ouders zijn ge├»nformeerd door de scholen en hebben de mogelijkheid gehad om bezwaar te maken. In het informatiepakket van NCO staat hiervoor een voorbeeldbrief. 
  • Bij aanmelding sluiten het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en het schoolbestuur een overeenkomst. Daarin staan onder meer afspraken over de wijze waarop de gegevens geleverd worden, om welke gegevens het gaat en waarvoor deze gegevens gebruikt mogen worden.┬á

Deadline 7 maart: scholen die zich hebben aangemeld voor een leergroei-rapportage, moeten jaarlijks voor 7 maart eventuele bezwaren van ouders registreren en de export van gegevens uit hun LVS accorderen. Hier kun je bij stap 4 per LVS lezen hoe je dat kunt doen.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close