Lees voor Menu

Boomfiguur PO icoonVO icoon

De boomfiguur laat de leerlingstromen zien. Je leest de boomfiguur van onder naar boven. Onderaan is het instroommoment van de leerling te zien, helemaal bovenaan het uitstroommoment. De zijtakken van de boomfiguur geven de percentages leerlingen weer die opstromen, afstromen, blijven zitten of naar een andere school gaan. In de vakjes staat het percentage leerlingen. 

Bovenstaand figuur toont de leerlingstroom vanaf de instroom in leerjaar 3 vmbo-gl/tl naar vmbo-gl-/tl-diplomering. De rode boom gaat over de eigen school, de gele boom over de voorspelde referentiewaarde. Van de vmbo-gl-/tl-leerlingen van de eigen heeft 78% onvertraagd het diploma behaald. De overige 22% is blijven zitten (15%) of van school gewisseld (7%). 

Het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma haalt is lager dan de voorspelde referentiewaarde. Ook de opstroom naar havo/vwo is lager dan voorspelde referentiewaarde. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close