Lees voor Menu

Cumulatief staafdiagramPO icoonVO icoon

Een cumulatief of gestapeld staafdiagram is een uitgebreide vorm van een gewoon staafdiagram. Elke staaf bestaat uit gekleurde blokken. Deze blokken staan voor de verschillende subgroepen. De hoogte van de blokken en van de hele staaf geven de score aan op de y-as (=verticaal). De verschillende staven laten een vergelijking zien van de eigen school met de voorspelde referentiewaarde en het landelijke beeld. 

In bovenstaand figuur zie je het percentage oud-leerlingen van een havo-afdeling dat een hbo-diploma heeft gehaald. De subgroepen bestaan uit oud-leerlingen die dit hbo-diploma op verschillende momenten halen: 4 jaar na het behalen van het havodiploma, 5 jaar daarna en 6 jaar daarna. 

De eerste staaf gaat over de eigen school. Ongeveer 28% van de oud-leerlingen van deze school behaalde na 4 jaar een hbo-diploma, ongeveer 22% na 5 jaar en ongeveer 12% na 6 jaar. Binnen 6 jaar behaalde ongeveer 62% van alle oud-leerlingen een hbo-diploma.  

Het percentage oud-leerlingen dat na 4 jaar een hbo diploma haalt, is een stuk lager dan de voorspelde referentiewaarde (onderste blok in de tweede staaf). Na 6 jaar is er bijna geen verschil tussen de eigen school, de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. 

Een uitlegfilmpje bij deze figuur vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close