Lees voor Menu

Hittekaart PO icoonVO icoon

Een hittekaart (heatmap) laat de spreiding van scholen zien op basis van twee gegevens die tegen elkaar worden afgezet. Zowel op de x-as (horizontaal) als op de y-as (verticaal) van de figuur staat een gegeven. De figuur maakt het mogelijk om de positie van de eigen school te vergelijken met de voorspelde referentiewaarde, het landelijk gemiddelde en de andere scholen in Nederland. De kleine blauwe stippen geven alle andere scholen weer. Hoe donkerder de kleur, hoe meer scholen op die positie in de figuur. 

Bovenstaande figuur gaat over een vmbo-gl-/tl-afdeling en laat de relatie zien tussen kansen en rendement. Op de horizontale as gaat het om kansen bieden. Een school die veel kansen biedt, heeft relatief veel leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl. Een school die weinig kansen biedt, heeft relatief weinig leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl. Op de verticale as gaat het over rendement. Een school met een laag percentage onvertraagd geslaagden, heeft een laag rendement. Andersom heeft een school met een hoog percentage onvertraagd geslaagden een hoog rendement. 

Door de lijnen door het landelijk gemiddelde ontstaan vier kwadranten.  

  • Kwadrant 1: scholen met relatief weinig leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl en met relatief veel leerlingen die onvertraagd hun diploma halen. Dit zijn scholen die weinig kansen bieden en een hoog rendement hebben. 
  • Kwadrant 2: scholen met relatief veel leerlingen met een advies lager dan vmbo gl/tl en met relatief weinig leerlingen die onvertraagd hun diploma halen. Dit zijn scholen die veel kansen bieden en een laag rendement hebben. 
  • Kwadrant 3: scholen met relatief weinig leerlingen met een advies lager dan vmbo gl/tl en met relatief weinig leerlingen die onvertraagd hun diploma halen. Dit zijn scholen die weinig kansen bieden en een laag rendement hebben. 
  • Kwadrant 4: scholen met relatief veel leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl en met relatief veel leerlingen die onvertraagd hun diploma halen. Dit zijn scholen die veel kansen bieden en een hoog rendement hebben. 

De rode stip is de eigen school. De school heeft ongeveer 9% leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl en ongeveer 80% leerlingen die onvertraagd het diploma halen. Het blauwe vierkant in de figuur is het landelijk gemiddelde en de gele driehoek de voorspelde referentiewaarde. De eigen school heeft een hoger percentage leerlingen met een advies lager dan vmbo-gl/tl en een lager percentage leerlingen dat onvertraagd slaagt dan de voorspelde referentiewaarde. De eigen school scoort dus hoog wat betreft het bieden van kansen en laag wat betreft rendement in vergelijking met de voorspelde referentiewaarde. 

Een uitlegfilmpje bij deze figuur vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close