Lees voor Menu

Leergroei gestandaardiseerd PO icoon

In de leergroei-rapportages staan staafdiagrammen die de gestandaardiseerde leergroei tonen. Deze gestandaardiseerde leergroei kan vergeleken worden tussen de verschillende domeinen. Het landelijk gemiddelde bij de gestandaardiseerde leergroei is altijd 0. Een gestandaardiseerde score die maximaal 0,5 hoger of lager is dan 0, is te beschouwen als een score ‘ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde’. Een grotere afwijking betekent dat scholen lager/hoger scoren dan het landelijk gemiddelde. 

In bovenstaand figuur staat de gestandaardiseerde leergroei tussen de E-toets van 2021/2022 en de M-toets van 2022/2023. Deze leergroei heeft betrekking op alle leerlingen van uw school die deze toetsen hebben gemaakt. De leergroei van de eigen school voor spelling en rekenen-wiskunde is groter dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde.  Bij begrijpend lezen is de leergroei van de eigen school ongeveer gelijk aan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. Een vergelijking tussen de domeinen laat zien dat de leergroei van de leerlingen van de eigen school het grootst is bij rekenen-wiskunde en het kleinst bij begrijpend lezen. 

Een uitlegfilmpje bij deze grafiek vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close