Lees voor Menu

TrendfiguurPO icoonVO icoon

In een trendfiguur zie je de ontwikkeling van een indicator over de tijd. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de eigen school (rode lijn) en het landelijke beeld (blauwe lijn). Hierdoor kun je zien of de ontwikkeling van de eigen school vergelijkbaar is met de landelijke ontwikkeling. 

Een enkele keer bevat de figuur meerdere gegevens. Bovenstaand voorbeeld betreft het percentage oud-leerlingen van een basisschool dat naar havo (rood, stippellijn) en naar vwo (rood, aaneengesloten lijn) doorstroomde. Er is te zien dat er meer oud-leerlingen naar havo doorstroomden dan naar vwo. Voor de doorstroom naar havo en vwo is ook een landelijke lijn weergegeven (blauw, stippellijn (havo) en aaneengesloten lijn (vwo). 

Een uitlegfilmpje bij deze figuur vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close