Lees voor Menu

Hoe kan het dat in mijn leergroei-rapportage wel figuren staan over de gestandaardiseerde leergroei en niet over de absolute leergroei?PO icoon

In de rapportages voor het speciaal basisonderwijs staan alleen figuren over de gestandaardiseerde leergroei.

Jouw basisschool heeft dan waarschijnlijk toetsen van twee verschillende aanbieders afgenomen. (In de inleiding van de rapportage staat welke toetsen we in de rapportage meenemen.) Ter verduidelijking een voorbeeld. Een school heeft in de groepen 3 en 4 een toets van Cito afgenomen en in de groepen 5 en 6 van Boom. Deze school krijgt dan twee leer-groeirapportages: één over Cito en één over Boom. In het hoofdstuk met de absolute leergroei staan alleen de leerlingen uit de groepen 3 en 4 met een toets van Cito (en in het andere rapport: alleen de leerlingen uit de groepen 5 en 6 met een toets van Boom). In het hoofdstuk over de gestandaardiseerde leergroei staan wel alle leerlingen. Deze gestandaardiseerde leergroei kan namelijk wel vergeleken worden tussen verschillende toetsaanbieders. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close