Lees voor Menu

Leergroei absoluut PO icoon

In de leer-groeirapportages staan staafdiagrammen die de absolute leergroei van leerlingen beschrijven. Hoe hoger de staaf is, hoe groter de leergroei in de periode tussen de twee toetsmomenten is. In het diagram zijn de scores van de eigen school rood, die van het landelijk gemiddelde blauw en de voorspelde referentiewaarde geel. In het diagram staan twee cohorten. Onderaan het diagram staat om hoeveel leerlingen het per cohort gaat. Hierdoor is het ook mogelijk om de scores van de eigen school van twee schooljaren te vergelijken. 

Bovenstaand voorbeeld toont de absolute leergroei voor het domein begrijpend lezen in de periode van het einde van groep 5 (E5) tot het midden van groep 6 (M6) voor twee schooljaren. In het linker deel van de figuur staat de leergroei in het halfjaar tussen de E-toets van 2020 en de M-toets van 2021. De leergroei van de eigen school is 26,3 en is veel hoger dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. Een jaar later is de leergroei van de eigen school 9,2. De leergroei is in dit schooljaar afgenomen in vergelijking met een de leergroei van een jaar eerder. Ook is de leergroei lager dan de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. 

Een uitlegfilmpje bij deze grafiek vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close