Lees voor Menu

Waarom is er van mijn school geen leergroei-rapportage?PO icoon

Een school ontvangt alleen een leergroei-rapportage als voldaan is aan de volgende voorwaarden: 

  • Het bestuur heeft de school tijdig aangemeld
  • Scholen die zich hebben aangemeld voor een leergroei-rapportage, moeten jaarlijks uiterlijk 7 maart eventuele bezwaren van ouders registreren en de export van gegevens uit hun LVS accorderen. Hier kun je bij stap 4 per LVS lezen hoe je dat kunt doen.

Het kan gebeuren dat de school wel aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan en dat er toch geen leergroei-rapportage is. Er zijn dan van te weinig leerlingen gegevens beschikbaar om een rapportage te kunnen maken. Dit kan meerdere oorzaken en/of redenen hebben:

  • Koppeling is onmogelijk: Niet alle leerlingen uit de LVS-export kunnen gekoppeld worden aan de andere gegevens die wij gebruiken. De oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat bepaalde persoonsgegevens ontbreken of afwijkend zijn ingevuld. Ook kan het voorkomen dat er meerdere leerlingen aan één identificatiecode gekoppeld worden, bijvoorbeeld doordat leerlingen dezelfde achternaam en voorletters hebben. Als niet te achterhalen is wat de juiste identificatiecode van een leerling is, dan wordt deze leerling verwijderd. Doen we dat niet, dan worden de verkeerde achtergrondgegevens gekoppeld aan de leerling.  
  • Administratieve fouten: Gegevens waarvan duidelijk is dat ze onjuist zijn geadministreerd, kunnen niet worden meegenomen in de rapportages. We zien bijvoorbeeld dat sommige scholen de afnamedatum van een toets vergeten in te vullen of een datum invullen die niet correct kan zijn omdat de ingevulde afnamedatum van de toets vóór de inschrijfdatum van de leerling op de desbetreffende school ligt. Een ander voorbeeld is een foutief groepsnummer van 447, terwijl het om een groep van 3 t/m 7 moet gaan. Ook leerlingen met zulke administratieve fouten worden verwijderd. 
  • Geen twee toetsen: We kunnen de leergroei alleen berekenen, als een leerling zowel een M-toets als een E-toets van dezelfde toetsaanbieder heeft gemaakt.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close