Lees voor Menu

‘Alles op een rij’-figuur PO icoonVO icoon

Een ‘alles op een rij’-figuur laat zien hoe scholen presteren op een bepaalde indicator. Kenmerkend voor deze figuur is het blauwe gebied. Hierin staan alle scholen in Nederland. U kunt zien wat de positie van uw school is ten opzichte van de andere scholen. Dat werkt als volgt. De hoogte van het blauwe gebied en de hoogte van de staven geven waarden van de indicator weer. De rode staaf is de waarde (score) van uw eigen school. De blauwe staaf is het landelijk gemiddelde en de gele staaf de voorspelde referentiewaarde. Deze waarden zijn aangegeven op de y-as (verticale as). Op de x-as (horizontale as) ziet u 10% en 90% staan. Deze zogenaamde percentielen geven aan dat respectievelijk 10% en 90% van de scholen onder de aangegeven waarde op de y-as scoort.

De voorbeeldfiguur gaat over het percentage zittenblijvers per school gedurende drie schooljaren (= indicator). De scholen uiterst links in de figuur hebben bijna geen zittenblijvers. De scholen uiterst rechts in de figuur hebben bijna 20% zittenblijvers. 90% van de scholen heeft minder dan 5% zittenblijvers. De eigen school (rode staaf) heeft ongeveer 3% zittenblijvers. Daarmee behoort de eigen school tot een groep die ongeveer 15% van het totale aantal scholen omvat: de groep met de meeste zittenblijvers. 

Een uitlegfilmpje bij deze figuur vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close