Lees voor Menu

Sociale verschillen PO icoonVO icoon

De figuren in het hoofdstuk Sociale verschillen tonen voor verschillende groepen de scores op een indicator. Op de horizontale as zijn de groepen weergegeven. De staven geven de landelijke gemiddelden weer.  

Bovenstaande figuur gaat over de doorstroom vanuit het basisonderwijs naar havo of vwo. Er worden drie vergelijkingen gemaakt:  

  • meisjes – jongens;
  • leerlingen zonder migratieachtergrond – leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond; 
  • leerlingen met ouders met een laag inkomen – leerlingen met ouders met een hoog inkomen.  

De hoogte van staven geeft het percentage leerlingen aan dat na de basisschool doorstroomt naar havo of vwo. We zien bijvoorbeeld dat leerlingen zonder migratieachtergrond vaker doorstromen naar havo of vwo dan leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.  

Een uitlegfilmpje bij deze grafiek vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close