Lees voor Menu

Staafdiagram PO icoonVO icoon

Een staafdiagram vergelijkt de score van een indicator voor verschillende groepen. De hoogte van de staven geeft een score aan op de y-as (=verticaal). De hoogtes van de verschillende staven geven een beeld van de verschillen en overeenkomsten tussen groepen. De meeste staafdiagrammen vergelijken de score van de eigen school met de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. 

Bovenstaande figuur gaat over de eindtoetsscore van basisschoolleerlingen. In de figuur worden drie groepen leerlingen vergeleken: leerlingen die zijn blijven zitten op de basisschool, leerlingen die de basisschool onvertraagd hebben doorlopen en leerlingen die minder dan zes jaar over de groepen 3 tot en met 8 hebben gedaan (versnellers). Per groep wordt gekeken naar de eindtoetsscore van de eigen school, de voorspelde referentiewaarde en het landelijk gemiddelde. In het voorbeeld is er geen of nauwelijks verschil tussen de eindtoetsscore van de eigen school, de voorspelde referentiewaarde en het landelijke gemiddelde.   

Een uitlegfilmpje bij deze figuur vind je hier

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close